Arbeta med oss

Kan du göra oss bättre? Vi tror att vi alla skapar vår arbetsplats tillsammans och att alla som jobbar på OneMore Secure bidrar med det de kan bäst. Och vi letar ständigt efter människor som kan utvecklas och utveckla oss, så att vi hela tiden blir bättre. Vi har våra begränsningar och letar ständigt efter stjärnor som kan göra oss bättre som företag.

Vi anställer våra medarbetare för att de är fantastiska människor. Vi litar på att de gör sitt jobb, på ett sätt som fungerar för dem.

Frihet under ansvar är lätt att säga, men en utmaning att genomföra. Men det är något som är vårt DNA och det är då vi trivs. Vi ger varandra tillit och förtroende, för det är då vi utvecklas och växer, både som människor och som företag.

OneMore Secure bryr oss inte;

 • När våra medarbetare gör vårt jobb.

 • Varifrån våra medarbetare arbetar.

 • Om våra medarbetare tar ledigt några timmar.

 • Om våra medarbetare arbetar mindre än 40 timmar.

OneMore Secure bryr oss om:

 • Att våra medarbetare trivs.

 • Att våra medarbetare har en bra balans mellan privatliv och arbetsliv.

 • Att våra medarbetare känner sig nöjda i och utanför arbetet.

 • Att våra medarbetare vet att vi finns där för dem både på bra och dåliga dagar.

Fokusera på värde

På OneMore Secure tror vi inte på tid som ett bra mått på effekten av arbetet. Hos oss är det förbjudet att ta betalt per timme och därför har vi inga tidsrapporter. För oss ligger fokus på att optimera effekten för våra kunder och det värde våra medarbetare skapar.

Hur vi arbetar

På Onemore Secure har vi ett par principer som styr vårt fokus och hur vi arbetar.

 • Start with the customer

 • Less is more & Keep it simple

 • Make, launch, learn, repeat

Antingen lyckas vi eller så lär vi oss.