Webinars

Dessa webinars är kostnadsfria. Alla webinars spelas in och ni kan även se dem i efterhand.
Ämne
Beskrivning

Webinar - Strategiskt arbete med Cybersäkerhet

Detta webinar har varit, men du kan se det i efterhand via knappen till höger.

14 mars kl. 12:00 - 12:45 

Inspelning
Webinar - Hur säkrar vi leverantörskedjan

Detta webinar har varit, men du kan se det i efterhand via knappen till höger.

21 mars kl. 12:00 - 12:30 

Inspelning
Webinar - Strategiskt arbete med Cybersäkerhet

I detta webinar kommer vår säkerhetsexpert Robert Willborg att prata om det strategiska arbetet med cybersäkerhet. Fokus kommer ligga på hur man effektivt bygger systematik kring motståndskraft, hur man jobbar med att säkerhetskälla kontinuitet och slutligen hur din verksamhet kan öka sin konkurrenskraft i ert affärsdrivna riskarbete. Detta passar dig som har ansvar för cybersäkerhet men även dig som är ansvarig i ledningsstruktur, styrelse eller bara vill förstå grunderna i hur man får systematik i det strategiska arbetet. 

4 april kl. 12:00 - 12:45

Anmälan
Webinar - Hur säkrar vi leverantörskedjan

Underleverantörer kan vara en riskfaktor. Detta har vi sett i flertalet cyberattacker den senaste tiden, där flera har drabbats av att det sprids via leverantörskedjan. I dagens digitaliserade samhälle är ingen organisation autonom utan vi är uppkopplade till varandra som aldrig förr.

Det räcker inte att bara kontrollera våra leverantörer vid anbud och upphandlingar som en engångshändelse. Hur kan vi automatisera och systematisera kontrollen att våra leverantörer gör säkerhet året om? Detta kommer vi på OneMore Secure prata om och visa hur ni kan arbeta effektivt med era leverantörer i vår tjänst.

18 april kl. 12:00 - 12:45 

Anmälan