Säkra er leverantörskedja

OneMore Secure levererar en process och en plattform för företag att säkra leverantörskedjan på det mest effektiva sättet genom att skicka ut en säkerhetsdeklaration till era leverantörer. Ert företag får kontroll över deras systematiska arbete med cybersäkerhet och bygger motståndskraft, kontinuitet och ni ser om leverantörer presterar enligt era krav över tid. Deklarationen täcker områden som;

  • IT-säkerhet

  • Informationssäkerhet

  • GDPR

  • Säkerhetskultur

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk – det här gäller i hög grad er leveranskedja och cyberhot. Få kontroll genom att begära en deklaration från era leverantörer och se till att ni har en säker leveranskedja.

Utmaningen

Underleverantörer kan vara en riskfaktor genom att vara en väg in om de drabbas av en cyberattack eller påverkar verksamheten genom utebliven leverans vid en incident hos leverantören. Detta har vi sett i flertalet cyberattacker den senaste tiden, där flera har drabbats av att det sprids via leverantörskedjan. I dagens digitaliserade samhälle är ingen organisation autonom utan vi är uppkopplade till varandra som aldrig förr.

Sedan början på 2020 och fram till slutet på juni 2021 har två tredjedelar av alla inrapporterade incidenter hos leverantörer av samhällsviktiga eller digitala tjänster haft sitt ursprung i en leveranskedja.

Det räcker inte att bara kontrollera sina leverantörer vid anbud och upphandlingar som en engångshändelse. Leverantörskedjan kan ha många risker och hot kopplade till sig, nu och över tid. OneMore Secure ger er en systematik och en process för detta som täcker hela avtalsperioden med era leverantörer. I synnerhet i vår tid där allt är uppkopplat och verksamheter i hög grad är digitala.


Effekten

Genom att använda vårt säkerhetsindex som ett nyckeltal får du och dina leverantörer en mycket effektiv process, verktygslåda och lösning för att, år för år, öka er motståndskraft, kontinuitet och konkurrenskraft med er leverantörskedja.

Med OneMoreSecures tjänst för Supply chain är ni igång inom ett par minuter och kan påbörja ert systematiska arbete med att säkra er leverantörskedja. Allt är säkrat i en tjänst med krypterad data. Servrarna står i Sverige och du slipper skicka dokument mellan dig och kunden som i sig är en risk.

Genom detta bidrar du till din verksamhets egen motståndskraft, kontinuitet och slutligen konkurrenskraft.


Revision

Vill ni genomföra en revision av era leverantörer? Vi erbjuder en tilläggstjänst för detta till fast pris där vi genomför en granskning av era leverantörer hur deras cybersäkerhetsförmåga ser ut.

Kontakta oss

Om du är intresserad av vår tjänst för att säkra er leverantörskedja, vänligen kontakta oss för att boka ett webbmöte så visar vi dig hur enkelt det fungerar.
Namn E-post Meddelande Jag accepterar hanteringen av personal data.
Skicka in