Säkerhetsdeklaration

OneMore Secure vill att ditt företag ska fokusera på precis det du är bäst på. Samtidigt som vi gör det vi är bäst på, Cybersäkerhet.

OneMore Secure ger dig en säkerhetsdeklaration med ett säkerhetsindex som visar hur du gör säkerhet och vad du kan göra för att öka din motståndskraft och höja ditt index.

Även om ni har en IT-leverantör som har god säkerhet så räcker det oftast inte. Cybersäkerhet måste ses från ett helhetsperspektiv och samspelet mellan system, processer och människor. Därför täcker vår deklaration områden som säkerhetskultur, informationssäkerhet, IT-säkerhet och GDPR.

OneMore Secure är en oberoende leverantör som ger dig rekommendationer om vad du kan göra för att förbättra din motståndskraft mot cyberhot. Vi erbjuder inte lösningar själva utan samarbetar med kvalificerade partners som erbjuder säkerhetstjänster om du behöver hjälp.

Åtgärdslista

Åtgärdslistan visar hur du kan förbättra säkerheten och höja ditt index. En Customer Success Manager hjälper er att säkerställa en hög säkerhetsnivå året runt.

Executive Summary

Sammanfattningen är ett dokument som du kan dela internt, med din ledningsgrupp och styrelse som visar hur du gör Säkerhet.

Certifikat

Certifikatet, säkrat via blockchain-teknik, är ett bevis på att du gör säkerhet. Certifikatet kan delas internt såväl som externt, med dina kunder och leverantörer.

Deklarera er säkerhet

OneMore Secures säkerhetsdeklaration är baserad på 40 verifierade kontroller för god cybersäkerhet och täcker följande områden;

 • IT-Säkerhet

  Kontroller och dokumentation över hur du arbetar med aktiviteter, rutiner och enheter för att skydda din organisations värdefulla tillgångar såsom information, hårdvara och mjukvara.

 • Informationssäkerhet

  Kontroller och dokumentation av dina vidtagna åtgärder för att förhindra att information läcker, förvanskas eller förstörs och för att informationen ska finnas tillgänglig när den behövs.

 • GDPR

  Kontroller och dokumentation av din behandling av personuppgifter baserat utifrån dataskyddsförordningen; GDPR.

 • Säkerhetskultur

  Kontroller och dokumentation av till exempel era utbildningsinsatser för er personal för att öka medvetenheten om vilka hot och risker som finns.

Certifiera din cybersäkerhetsförmåga

Säkerhet är inget du har, det är vad du gör. Men att göra det borde vara enkelt.

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk – det här gäller i hög grad din leveranskedja och cyberhot. Få kontroll genom att begära en deklaration från dina leverantörer och se till att du har en säker leveranskedja.

OneMore Secures tjänst är baserad på kontrollerna från de stora ramverken som ISO 27000, NIST och Cobit 5 i allmänhet, samma metodik och samma fakta. Skillnaden är att vi löser så att du får det på plats inom ett par dagar. Vi är helt unika med vår metod som ger dig kontroll över din säkerhet och hjälper dig året runt. OneMore Secure är värt det om du vill ta ditt företag till nästa nivå. Det är prisvärt och anpassat specifikt för små och medelstora företag.

Vi utfärdar blockchain-säkrade certifikat så att du kan dela internt och externt med dina kunder och leverantörer, vilket visar dem att du gör Säkerhet. Se ett exempel på certifikatet här