Strategisk cybersäkerhet för små och medelstora företag

Denna heldagsutbildning är ett samarbete med IDG Academy och ges följande datum:

21 feb 2023 - i Stockholm
21 mars 2023 - Distans
10 maj 2023 - i Stockholm

Öka både din motståndskraft och konkurrenskraft

 

Vikten av en strukturerad och strategisk cybersäkerhet hos små eller medelstora företag har aldrig varit större. Digitaliseringens enorma genomslag ökar antal svagheter hos organisationer och förändringar i vår omvärld ökar samtidigt hotbilder. På denna utbildning går vi igenom de fundamentala delarna i att stärka din cybersäkerhet och bygga en stabil cybersäkerhetskultur.

 

Vi går igenom begrepp som cyberpsykologi, riskhantering, hotbildsanalys, vikten av kontinuitet, informationssäkerhet, GDPR, ransomware och social engineering samt hur allt hänger ihop. Vi går även igenom de vanligaste säkerhetsutmaningarna i olika branscher idag och hur dessa kan och bör hanteras.

 

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som CISO, CIO, CSO, COO, CEO eller liknande roller där du har behov en fundamental förståelse för hur du kan arbeta med strategisk och strukturerad cybersäkerhet idag.

Förmiddag

9:00 - 9:20

Introduktion

Introduktion och presentation

9:20 - 10:30

Dagens digitalisering och cybersäkerhet

Det digitaliserade Sverige och IT-säkerhet – vad är uppkopplat? Vilka hot och möjligheter finns i och med den ökade digitaliseringen?

Hur du skaffar och anpassar en säker it-infrastruktur

Skillnaden mellan att ha säkerhet och att göra säkerhet - Security by design eller security by default.

10:30 - 10:45

Förmiddagsfika

10:45 - 12.00

Informationssäkerhet som en del av cybersäkerhet

Informationssäkerhet – processer, rutiner och systematik – och hur dessa hänger ihop med cybersäkerhet.
Hur bygger jag mitt ledningssystem för att möta behoven?

Cybersäkerhetsstrategen är dagens PT – att systematiskt arbeta med informations- och it-säkerhet.

12:00 - 13:00

Lunch
Eftermiddag

13:00 - 14:15

Personlig integritet – lagar, policys och riktlinjer

Att hantera cookies, data och övrig information.

GDPR:s roll.
Grundläggande cyberpsykologi – beteende och värderingar.

14:15 - 14:30

Eftermiddagsfika

1pm

Så skapar du en säkerhetsskultur som blir ert DNA

Vanliga attacker som ransomware eller sociala engineering
Vilka beteenden är avgörande för en bra cybersäkerhet

Hur får jag alla medarbetare att börja jobba enligt vår säkerhetskultur?

15:45 - 16:30

Case och sammanfattning

Case: vilka säkerhetsutmaningar finns inom era branscher idag och hur kan dessa hanteras? (baseras på gruppens deltagare)
Frågor och svar på dagens innehåll och sammanfattning

16:30 - 17:00

Avslutsmingel